Θαλάσσιες μεταφορές

Εμπορευματοκιβώτια / Containers

Θαλάσσιες μεταφορές / Containers

Η πολυετής πείρα μας με τις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες, λόγω των μεγάλων εισαγωγών γενικού εμπορίου και γενικότερα καταναλωτικών αγαθών, φορτίων, είχε σαν αποτέλεσμα την δυναμική διατήρηση στον Θαλάσσιο χώρο. Η διακίνηση των φορτίων πραγματοποιείται υπό τους παρακάτω μεταφορικούς όρους:

Φορτία - CONTAINERS

Οι φορτώσεις των εμπορευματοκιβωτίων γίνονται σε κλειστού τύπου 20’ DV, 40’ DV, 40’ High Cube, Refer και ανοικτού τύπου (20’ ΟpenTOP, 40’ Οpen Top, Flat Rack). Η μεσολάβηση σε παγκόσμια κλίμακα του δικτύου των πρακτόρων μας, έχει ως αποτέλεσμα την άμεση και άρτια μεταφορά των εμπορευμάτων υπο τις συνθήκες που συμφωνούνται και με όλους του όρους ναύλωσης.

Τμηματικα φορτία - GROUPAGE

Η διακίνηση μικροτέρων ποσοτήτων φορτίων και εμπορευμάτων, γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εμπορεύματα μπορεί να έχουν οποιαδήποτε συσκευασία, είτε να βρισκονται ήδη σε μορφή παλέτων, είτε σε χαρτοκιβώτιων, κιβώτια, σακιά ή χύμα.

Διεθνείς εμπορικοί όροι

Κόστος, ασφάλιση και μεταφορά (CIF). Πρόκειται για μία διεθνή συμφωνία αποστολής, η οποία αντιπροσωπεύει τις χρεώσεις που πληρώνει ένας πωλητής για την κάλυψη των εξόδων, ασφάλισης και μεταφοράς μιας παραγγελίας αγοραστή, ενώ το φορτίο βρίσκεται σε διαμετακόμιση. Το κόστος, η ασφάλιση και τα φορτία, συνήθως ισχύουν μόνο για τα αγαθά που μεταφέρονται μέσω πλωτής οδού, θάλασσας ή ωκεανού. Τα αγαθά εξάγονται στο λιμάνι του αγοραστή που αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης. Μέχρι να παραδοθούν τα αγαθά στο λιμάνι προορισμού του αγοραστή, ο πωλητής αναλαμβάνει το κόστος τυχόν απώλειας ή ζημιάς στο προϊόν. Επιπλέον, εάν το προϊόν απαιτεί πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς, έγγραφα εξαγωγής, ή επιθεωρήσεις ή αναδρομολόγηση, ο πωλητής πρέπει να καλύψει αυτά τα έξοδα. Ωστόσο, μόλις τα αγαθά φτάσουν στον λιμένα προορισμού του αγοραστή, ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν τέλη ή χρεώσεις για την εκφόρτωση και την παράδοση της αποστολής στον τελικό προορισμό. Το CIF είναι παρόμοιο με το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης (CIP), αλλά το CIF χρησιμοποιείται μόνο για θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές, ενώ το CIP μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οδικές ή αεροπορικές μεταφορές.

Ο ορισμός Δωρεάν επί του σκάφους (FOB) καθορίζει εάν ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τα έξοδα μεταφοράς και καθορίζει τις υποχρεώσεις των μερών κατά την εμπορία αγαθών. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δωρεάν εμπορευματικών μεταφορών: Προορισμός FOB, και Σημείο αποστολής FOB, με αρκετές υποκατηγορίες στο καθένα από αυτά. Το FOB είναι διεθνής εμπορικός όρος σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο και τους κανόνες Incoterms, που δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) για μεταφορά, ασφάλιση, εκφόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων από το λιμάνι άφιξης στον τελικό προορισμό.

Ο ευρύτερα γνωστός όρος Πόρτα-πόρτα (D2D) περιγράφει μια μέθοδο αποστολής όπου το προϊόν παραλαμβάνεται στην έδρα (πόρτα) του προμηθευτή και παραδίδεται στην πόρτα του παραλήπτη. Για τον παραλήπτη το D2D είναι μία πολύ πρακτική λύση, καθώς η αποστολή μεταφέρεται ακριβώς εκεί που θέλει να παραλάβει, αλλά θα πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος για την ακρίβεια στη διατύπωση των τρόπων αποστολής. Σε αντίθεση με το DDP ή το DAP, το D2D δεν αποτελεί μέρος των Incoterms, των διεθνών εμπορικών όρων του ICC (Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο). Ο τρόπος αποστολής από πόρτα σε πόρτα δεν συμπεριλαμβάνει το ερώτημα ποιος πρέπει να πληρώσει για τελωνεία στις διεθνείς μεταφορές. Γιά μεταφορές τύπου από πόρτα σε πόρτα από ιδιώτες, μπορείτε να εμπιστευτείτε την Europa Cargo για τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διαδικασιών.

Το Χ works (EXW) είναι ένας διεθνής εμπορικός όρος αρκετά συνηθισμένος σε εμπορικές μεταφορές στις μέρες μας. Ισχύει όταν ένας πωλητής καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν σε μία προκαθορισμένη τοποθεσία, και ο αγοραστής του προϊόντος πρέπει να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς. Το Ex works (EXW) είναι ένα από τα 11 τρέχοντα Incoterms (International Commercial Terms), ένα σύνολο τυποποιημένων διεθνών εμπορικών όρων που δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο όρος Κόστος και φορτίο (CFR) σημαίνει ότι ο πωλητής πρέπει να πληρώσει το κόστος και το φορτίο προκειμένου να μεταφέρει τα εμπορεύματα στον εν λόγω λιμένα προορισμού. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς στα εμπορεύματα, καθώς και τυχόν πρόσθετα κόστη ως αποτέλεσμα γεγονότων μετά την παράδοση των εμπορευμάτων στο πλοίο, μεταφέρεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα περάσουν από το κιγκλίδωμα του πλοίου στο λιμάνι αποστολής. Ο όρος CFR υποχρεώνει τον πωλητή να εκτελέσει την μεταφορά και την παράδοση των αγαθών με δική του ευθύνη. Αυτός ο όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για θαλάσσιες και εσωτερικές μεταφορές.

Η μέθοδος Δωρεάν παράλληλα με πλοίο (FAS) είναι ένας συμβατικός όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ορίζει ότι ο πωλητής πρέπει να μεριμνήσει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα καθορισμένο λιμάνι και δίπλα σε ένα συγκεκριμένο σκάφος για ευκολότερη μεταφορά στο πλοίο αναμονής. Ο όρος αυτός ισχύει για τις θαλάσσιες μεταφορές, και είναι ένας από τους διεθνώς αναγνωρισμένους εμπορικούς όρους που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εξαγωγών και εισαγωγών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 12 χλμ. Θεσσαλονίκης - Βέροιας, Τ.Κ. 57008, Σίνδος, Θεσσαλονίκη


GPS: 40.701867, 22.8774976
Τηλ: 2310 758000
Fax: 2310 758484
Email: info@europa-cargo.gr


H Europa Cargo

EUROPA CARGO δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία στις Διεθνείς Μεταφορές και υπηρεσίες logistics. Με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και βασική μας φιλοσοφία την ποιότητα και την αξιοπιστία, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.

Συνέπεια, ταχύτητα και το συμφέρον σας είναι οι σημαντικότερες μεταβλητές που καθορίζουν την ιδιαιτερότητα και το προσωπικό ύφος μας.