Υπηρεσίες αποθήκευσης

Οι προηγμένες αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένες και είναι εύκολα προσβάσιμες. Οι εγκαταστάσεις, της αποθήκης είναι έκτασης 22.000 τμ, με αποθηκευτικό χώρο 6.500 τμ, τελωνειακό χώρο 2.000τμ, και γραφεία πάνω από 500 τμ.Διαθέτει επίσης :

 • 8 ράμπες φορτοεκφόρτωσης
 • Αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων
 • Αποθήκη παντός ξηρών φορτίων
 • Πλήρεις υπηρεσίες 3PL με ασύρματα τερματικά και RF κεραίες
 • ERP σύστημα για τη μηχανογράφηση
 • Σύστημα διαχείρησης αποθεμάτων και καταγραφής
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης
 • Υπηρεσία Αποσυσκευασίας και ανασυσκευασίας προϊόντων
 • Μεταφορτώσεις εμπορευμάτων
 • Παντός τύπου ράφια παλέτων
 • Περονοφόρα & παλετοφόρα πατός είδους χρήσης
 • Προστασία όλων των χώρων με CCTV
 • 24ωρη φύλαξη Security και συναγερμό