Τελωνειακές διατυπώσεις

Η Ευropa Cargo προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για όλες τις τελωνειακές διαδικασίες, διεκπεραιώνοντας τελωνειακές διατυπώσεις, τόσο για τα εμπορεύματα εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έμπειρο μας, με έντονη παρουσία στα κυριότερα λιμάνια της Ελλάδας, προσφέρει γρήγορο service αλλά και αξιοπιστες λύσεις για θέματα που άπτονται στις  τελωνείακες διατυπώσεις Εισαγωγής και Εξαγωγής  (ενδοκοινοτικά, τριτοχωρικά, ΙΜΟ, αλκοολούχα, κλπ ) , Εκτέλεση Πιστώσεων , Ποιοτικοί έλεγχοι, επιθεώρηση φορτίων , Έκδοση Αδειών – ΕΟΦ κλπ , Συμβουλευτικές Υπηρεσίες κ.α. σε όλα τα ελληνικά λιμάνια.