Εκτελωνισμοί

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Europa Cargo στον τομέα αυτό δεν περιορίζονται στο στενό πλαίσιο του εκτελωνισμού με την έννοια που γνωρίζατε στο παρελθόν.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους servers του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μας επιτρέπει την σημαντική οικονομία χρόνου διεκπεραίωσης.

Η εκ’ των προτέρων επιλογή τρόπου αντιμετώπισης κάθε υπόθεσης είναι σημαντική, γι’ αυτό σας προσφέρουμε την εμπειρία μας, υποδεικνύοντάς σας λύσεις στην εφαρμογή κοινών καθεστώτων (εισαγωγές, εξαγωγές κ.α.), αλλά και εξειδικευμένων (αποταμιεύσεις, τελειοποιήσεις, αναλώσεις), καθεστώτων επιστροφών (επιδοτήσεις – Κ.Α.Π.) και καθεστώτων Φ.Π.Α. (αναστολή, απαλλαγή, επιστροφή κ.α.).